GALERIE POZITIVNÍHO UMĚNÍ

Pozitiv je nedílnou a nezbytnou součástí lidského života, pozitivní emoce tvoří pozitivní pohled na život a udržuje lidi v pozitivním kvality života. Do předmětů pozitivního umění patří malby, kresby, sochy, koberce, šperky, designové inovace a další druhy umění, které vyvolávají pozitivní emoce. Předměty umění jsou předběžně certifikované na pozitiv v souladu s kritériemi certifikace podle Shromáždění Nezávislých Odborníků ICanDo System of Activation.
Certifikát o shodě je nedílnou součástí každého předmětu pozitivního umění v rámci tohoto projektu. Předměty umění, které nebyli schváleny a certifikovány, nemužou byt vystavěny pod záštitou Galerie Pozitivního Umění.

 

Rychlé kontakty

ICANDO EUROPEAN CENTER

E-mail: info@aktivujse.cz